Bredspektrede antiobiotika, antibiotika som virker på mange forskjellige bakterietyper. De kan virke mot forskjellige infeksjoner, men er ofte dyre og forstyrrer kroppens normalflora.