Cystopyelitt, betennelse i urinblære og nyrebekken (se også pyelitt, pyelonefritt). Skyldes som regel tarmbakterier, og er mest vanlig hos kvinner. Behandles med antibiotika.