Facialisrekonstruksjon, rekonstruktivt inngrep i ansiktet der siktemålet er å forbedre ansiktsmuskulaturens funksjon hos pasienter med lammelser, oftest som følge av skade av ansiktsnerven. Man kan benytte en hudnerve fra leggen som kobles på den friske ansiktsnerven slik at nervefibrer fra frisk side kan vokse over til den syke siden. I et senere inngrep kan man flytte en muskel til den syke siden som en fri-lapp og koble denne sammen med nervetrådene som har vokst ut. Tilfredsstillende funksjon kan oppnås hos mange pasienter.