Frie radikaler, forbindelser som dannes når en kovalent kjemisk binding i et molekyl spaltes, slik at den ene delen av molekylet får et ekstra, uparet elektron (f.eks. CH4→CH3). Slike molekyler er meget reaktive og kan modifisere proteiner, lipider, DNA m.m., og medvirker til å starte intracellulære signalkaskader. Frie radikaler dannes til dels i hvite blodceller som ledd i bl.a. bakteriedrap, men også i vevene etter tilstander med mangelfull oksygentilførsel, spesielt når sirkulasjonen gjenopprettes (re-oksygenering).