Galenisk farmasi, (etter den greske legen Galenos), er læren om de galeniske preparater, det vil si de bruksferdige legemidler som tabletter, salver, injeksjonsvæsker og liknende, deres fremstilling, egenskaper og kontroll.