Galenisk farmasi, (etter den greske legen Galenos), læren om de galeniske preparater, dvs. de bruksferdige legemidler som tabletter, salver, injeksjonsvæsker o.l., deres fremstilling, egenskaper og kontroll.