Hørenerven, nervus acusticus, del av 8. hjernenerve. Leder impulser fra det indre øret (sneglehuset) omformet fra lydsvingningene, til hørekjernene i hjernens forlengede marg.