Mimisk muskulatur, den delen av ansiktsmuskulaturen som forårsaker minespillet, som regel hudmuskler som går mellom ansiktsskjelettet og huden. De innerveres alle av minespillnerven (ansiktsnerven, nervus facialis). Den mimiske muskulaturen regnes ikke til skjelettmusklene. Se også ansiktet, hodet.