Hjerteblokk, forstyrrelse i den elektriske impulsledningen i hjertet. Man skiller mellom sinoatrialt blokk (SA-blokk), der impulsledningen er vanskeliggjort på overgangen mellom sinusknuten og forkammeret, atrioventrikulært blokk (AV-blokk), der impulsledningen fra forkamrene til hjertekamrene er forsinket eller blokkert, og grenblokk, der deler av impulsledningen i hjertekamrenes skillevegg er blokkert. Alt etter graden og lokalisasjonen av ledningsforstyrrelsen vil den enten kunne være alvorlig eller uten klinisk betydning for pasienten. Se også hjertesykdom.