Sinusrytme er den normale hjerterytmen som er styrt fra sinusknuten i høyt oppe i hjertets høyre forkammer. Cellene i sinusknuten lager spontant elektriske impulser som brer seg ut over forkamrene, ned til AV-knuten og ledningssystemet nedenfor, for så å aktivere hjertets hovedkamre som gjør at hjertet trekker seg sammen.

Det er flere celler i hjertet som spontant kan lage slike impulser, men cellene i sinusknuten er de raskeste og derfor bestemmer de hjerterytmen. -

Pulsen man kan telle for eksempel på håndleddet eller halsen, samsvarer med hovedkamrenes rytme, men er normalt en god indikator for sinusknutens funksjon.

Sinusknuten er for liten til at dens elektriske aktivitet vises direkte i EKG, men følgene av dens impulser vises av forkamrenes aktivitet (P-bølgene) og deretter hovedkamrenes (QRST).

Hjertefrekvensvariabilitet
Respiratorisk variasjon av sinusrytmen; den er raskere ved innpust og langsommere ved utpust
Hjertefrekvensvariabilitet
Av .
Sinusrytme
Impulser fra sinusknuten spres utover forkamrene, som lager P-bølgen i EKG, gjennom AV-knuten midt i hjertet og ned til hovedkamrene, som lager pulsbølgen og QRS-T i EKG.
Sinusrytme
Av .

Opphav

Sinusknuten har sin egen, autonome rytme som ikke blir påvirket av viljen. Den er likevel rikt innervert av det autonome nervesystemet. Vagusnerven bremser og sympatikusfibre øker frekvensen. Cellene i sinusknuten er også følsomme for adrenalin, et hormon fra binyremargen som setter kroppen i kamp- og fluktberedskap.

Ved hjertetransplantasjon kuttes nervene til hjertet, men når det varmes opp hos mottakeren vil hjertet forsette å slå, nå med hvilepuls rundt 100 slag per minutt. Vanligvis er hjertefrekvensen imidlertid 50–80 slag per minutt. Det skyldes at vagusnerven normalt bremser ned det hvilende hjertet

For å kunne vite at pulsen vi kjenner virkelig er sinusrytme, må man registrere med EKG; enten fra et vanlig EKG-apparat eller fra en hjerterytmeovervåker. Det finnes også pulsklokker og smartklokker som kan registrere hjerterytmen ut fra enkle EKG-målinger.

Regulering av hjerterytmen
Det autonome nervesystemet og hjertet.
Regulering av hjerterytmen
Av .

Hvilepulsen

I vitenskapelige studier defineres hvilepuls som den laveste pulsen som kan registres. Denne finnes gjerne tidlig på morgenen etter minst seks timer faste, ingen hard trening siste 24 timer, og når man er helt frisk. Hvilepulsen bør registreres liggende i et stille rom med behagelig temperatur.

I Norge regnes normalområdet fra 50 til 100 slag per minutt. Raskere sinusrytme kalles sinustakykardi og langsommere for sinusbradykardi. Hvilepulsen hos friske amerikanske menn over 40 år, er rapportert til 71 per minutt, mens kvinner hadde 73 per minutt. Den er mye høyere hos spedbarn, men blir langsomme med årene. Hos friske voksne er den ganske stabil.

Hvilepulsen samvarierer tett med kroppens maksimale oksygenopptak (VO2maks), og påvirkes av fysisk form, vekt, hemoglobinkonsentrasjon i blodet (blodprosent), blodtrykk, stoffskifte, hjerte-lungefunksjon og arv. Dette skyldes at hjertefrekvensen normalt reguleres presist etter kroppens behov for oksygen og blod. Siden slagvolumet normalt er større hos godt trente, kan kroppens behov dermed dekkes ved en lavere hjertefrekvens.

Hvilepuls og livslengde

Hos pattedyr er det en sammenheng mellom hvilepulsen og livslengden. Dyrearter med rask hvilepuls har korte liv, mens de med langsom hvilepuls lever lenger. Det ser ut til at alle arter har omtrent samme antall hjerteslag gjennom livet: én milliard.

Hos mennesker er det også en korrelasjon mellom den enkeltes hvilepuls og livslengde, men den er mye svakere enn mellom artene. Hvilepuls raskere enn 80 slag per minutt assosieres med økt aldersjustert dødelighet, og sinusbradykardi ned til 40 per minutt med økt livslengde. Det er særlig risikoen for hjerte-karsykdom som påvirkes. Også ved hjerte-karsykdommer, diabetes og kols er rask hvilepuls forbundet med alvorligere sykdom.

Selv om det ikke er endelig avklart om høy hvilepuls er sykdomsfremkallende i seg selv, er det mest sannsynlig at den bare er en markør for dårlig helse. Genstudier tyder på at hvilepulsen har en selvstendig betydning, og uansett kan en høy hvilepuls tilsi at en gjennomgår sin livsstil og vurderer forbedringer.

Sammenheng mellom livslengde og hjertefrekvens
Grafen viser sammenhengen mellom hvilepuls (y-aksen) og livslengden (x-aksen) til noen pattedyr. Det er en invers log-lineær sammenheng mellom hvilepuls og livslengde blant pattedyr. Mennesket lever betraktelig lenger enn denne sammenhengen skulle tilsi.
Av .

Sinustakykardi

En underarm med en klokke.
Det er mange som bruker smartklokker for å måle pulsen, for eksempel under trening.
Smartklokke
Av /Shutterstock.

Ved fysisk anstrengelse må blodsirkulasjonen (hjertets minuttvolum) øke. Opp til rundt 100 slag per minutt skjer dette ved at aktiviteten i vagusnerven minsker, altså at man så å si fjerner bremsen. For å øke hjertefrekvensen over 100 må sinusknuten bli stimulert av sympatikus (eller hormoner som adrenalin).

Makspuls

Den maksimale hjertefrekvensen faller i gjennomsnitt med litt mindre enn ett slag per år, men hos godt trente er det ofte en mindre reduksjon. En vanlig brukt formel for å beregne makspuls er 220 per minutt minus antall leveår. Etter denne formelen vil en person på seksti år ha en makspuls på 220 – 60 = 160. Denne formelen stemmer godt på gruppenivå, men på grunn av store individuelle forskjeller kan verken den eller noen av de mange andre formlene brukes på individnivå.

For å finne sin egen maksimale puls er det best å måle den med EKG eller en god pulsklokke (med belte rundt brystet) på en tredemølle. Det finnes ulike protokoller for dette, men hovedprinsippet er at man varmer godt opp før man kjører drag på 3–4 minutter med økende intensitet. Det er viktig at man ikke øker fart og stigning for raskt, da dette vil føre til at man kan stivne i muskulaturen før man når makspuls. Den høyeste pulsen man kan oppnå, vil variere mellom ulike aktivitetsformer. Dersom en ikke er aktiv syklist, vil en mest sannsynlig ikke klare å oppnå like høy puls på sykkel som en kanskje vil klare på løping. Den høyeste hjertefrekvensen en klarer å oppnå i én aktivitetsform, kalles gjerne «HRpeak», som kan være lavere enn HRmax, som er den egentlige maksimale hjertefrekvensen. Hjertefrekvens kan være et nyttig mål på intensitet under trening og konkurranse.

Annen normal sinustakykardi

Pulsen øker ved mentalt stress, smerter, ved feber, forhøyet stoffskifte, anemi, oksygenmangel, med mere.

Unormal sinusknute kan komme av syk sinusknute.

Sinusbradykardi

Hos veltrente, yngre personer kan hvilepulsen bli svært lav, ofte ned mot 40 slag per minutt eller enda lavere. Så lenge man føler seg bra, er det ingen fare med det. Spesielt utholdenhetstrening gir større hjertekamre som kan pumpe mer blod i hvert hjerteslag, og dermed kan de ha lavere hvilepuls.

Veltrente får imidlertid oftere atrieflimmer. Det kan skyldes at den stadige uttøyningen av forkammerveggene kan gi en lett betennelse og spredte nedslag av bindevev i muskelen, som så gjør den mottakelig for flimmer.

Sinusbradykardi kan også skyldes syk sinusknute og hjerteblokk.

Hjertefrekvensvariabilitet

Hjertefrekvensen varierer med pusten. Når man puster inn, slår hjertet fortere, mens når man puster ut, slår det saktere.

Når man puster inn (inspirasjon), suger brystkassen luft inn i lungene, og samtidig suges mer blod fra venene inn i hjertet. Dette gjør at lungene og veggen i høyre forkammer settes på strekk, noe vagusnerven registrerer. Vagusnerven vil da redusere sin bremsefunksjon. Når hjertet slår fortere vil det også ta unna den økte blodtilførselen.

Under utpust (ekspirasjon) er det motsatt: da reduseres tilbakestrømmen av blod til hjertet, vagusnerven blir mer aktiv og pulsen langsommere.

Slike respiratoriske variasjoner er uttalte hos barn og unge voksne, og avtar med årene. De er mer uttalt hos veltrente og avtar eller blir borte ved hjertesykdom. Slike analyser gjøres i spesialisthelsetjenesten, men kan også fås fra pulsklokker med helseapper.

Analyse av hjertefrekvensvariasjon er først og fremst et forskningsverktøy for psykologi og medisin, og brukes i mindre grad i klinikken.

Historikk

Pulstelling er beskrevet i gamle egyptiske papyrusruller (fra år 3000 til 1600 fvt.), og den kinesiske keiseren Hoamti (rundt 2500 år fvt.) brukte pulsen til å beregne pasienters gjenværende livslengde. Den greske legen Galen (år 129–200 evt.) skrev hele 18 bøker om pulsens 27 ulike egenskaper, hvorav hjertefrekvensen var den viktigste. Vi må opp til vår egen tid før det er vitenskapelig grunnlag for å vektlegge noen av pulsens egenskaper.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg