Hjertets ledningssystem
Hjertets ledningssystem
Av .

Grenblokk er en forstyrrelse av hjertets elektriske ledningssystem. Vi skiller mellom høyre og venstre grenblokk. Høyre grenblokk regnes som nokså ufarlig, mens venstre grenblokk bør undersøkes nærmere fordi det som regel skyldes hjertesykdom og i tillegg forstyrrer hjertets pumpearbeid.

Bakgrunn

Det normale hjerteslaget starter i sinusknuten øverst i høyre forkammer. De elektriske signalene (impulsene) som får hjertemuskelcellene til å trekke seg sammen, brer seg nedover forkamrene, trenger inn i AV-knuten og overledes ned til toppen av skilleveggen mellom hovedkamrene. Derfra aktiverer de ledningssystemet videre nedover gjennom høyre og venstre hovedgren, som fordeler impulsene raskt og nesten samtidig til alle muskelcellene i hovedkamrene. Aktivering av hovedkamrene tar bare 0,1 sekund (100 millisekunder), og hovedkamrene samarbeider om en effektiv pumping av blodet til lungene og kroppen.

Hvis den ene av disse grenene leder dårlig, eller ikke i det hele tatt, er det grenblokk. Da går impulsene som normalt ned til det ene hovedkammeret, raskt gjennom hjertets ledningssystem, men deretter må de krysse hjertet fra muskelcelle til muskelcelle for å nå det andre hjertekammeret som har ledningsblokk. Dette tar tid mye lenger tid enn normalt (0,12 sekunder eller mer), og hovedkamrene slår ikke lenger helt samtidig. Dette vises i EKG ved at QRS-komplekset (hovedkammeraktiveringen) blir bredere.

Grenblokk kan være permanente eller situasjonsbestemte. Et ekstra slag som kommer fra forkamrene (supraventrikulær ekstrasystole) kan komme så tett på det forrige slaget at ledningssystemet ennå ikke er klart til å ta imot impulsen og sende den videre til hovedkamrene. Da stopper impulsen; den blokkeres. Hvis én gren leder og den andre blokkerer, vil dette ekstraslaget vise grenblokk. På fagspråk kalles dette aberrant overledning (avvikende, unormal). Det samme kan skje når hjertet slår svært raskt, ved anstrengelse eller ved anfallsvis hjertebank. Høyre grenblokk er den vanligste formen for aberrant overledning.

Høyre grenblokk

Høyre grenblokk
.

Årsak

Høyre gren tar av fra His' bunt høyt oppe på skilleveggen (septum) mellom hovedkamrene. Den går som en samlet streng ned på siden av høyre hjertekammer, og deler seg så i smågrener som forsyner hele kammeret. I fostertiden er septumområdet midt i hjertet i stadig forandring, og noen spedbarn har høyre grenblokk allerede ved fødselen. Medfødt høyre grenblokk har vanligvis ikke helsemessige konsekvenser.

Ervervet høyre grenblokk kommer senere i livet, og skyldes sykdom eller skade. Fordi hovedgrenen forløper så samlet, kan selv en mindre skade gi blokk.

Forekomst

I en stor dansk studie hadde drøyt 1 prosent av mennene og 0,5 prosent av kvinnene høyre grenblokk. Forekomsten er høyest hos eldre (rundt 10 prosent hos 80-åringer) og hos pasienter med diabetes, høyt blodtrykk eller KOLS.

Konsekvens og behandling

Høyre hovedkammer pumper blod gjennom lungene (lungekretsløpet). Her er det lavt trykk og liten motstand. Venstre hovedkammer er kraftigere og hjelper høyresiden med pumpingen, så høyre grenblokk har minimale konsekvenser for blodomløpet. Men ervervet grenblokk betyr at en skade har skjedd, og det viser sårbarhet for mer skade. Risikoen for fremtidig hjerteinfarkt og for å trenge en pacemaker senere, er 1,5–2 ganger så stor som hos dem med et normalt ledningssystem.

Pasienter med høyre grenblokk har ikke plager av det, og trenger ikke behandling.

Inkomplett høyre grenblokk

Mange får EKG-målinger der QRS-komplekset ser ut som høyre grenblokk, men er smalere (0,10–0,12 s). Dette kalles ufullstendig eller inkomplett høyre grenblokk, og er en normalvariant som ikke har helsemessige følger.

Venstre grenblokk

Venstre grenblokk

.

Venstre hovedgren tar også av fra His’ bunt høyt oppe på septum, men deler seg raskt i en fremre og bakre grenbunt, og ofte en mindre midtre. Disse buntene deles igjen raskt opp, og derfor må skaden være mer omfattende ved venstre grenblokk enn ved høyre grenblokk. Venstre grenblokk regnes som en sykelig variant.

Forekomst

Venstre grenblokk forekommer hos knapt 0,1 prosent i den generelle befolkningen, men sees hos rundt ⅓ av pasienter som har hjertesvikt.

Årsak

Den vanligste årsaken til venstre grenblokk er at venstre hovedkammeret utvides slik at muskelveggen får økt strekk. Hjertemuskelskade med kammerutvidelse kan skyldes for eksempel hjerteinfarkt eller angina pectoris, høyt blodtrykk, kardiomyopati, infeksjoner og andre betennelser, samt avleiringssykdommer. Hjerteklaffefeil disponerer også for tilstanden. I noen tilfeller finner man ingen årsak til venstre grenblokk, og da er utsiktene gode.

Konsekvenser

Hjertet til venstre arbeider med høyre grenblokk, det i midten er normalt, og til høyre ser vi venstre grenblokk. (Legg merke til hvordan skilleveggen slarker ulikt ved høyre og venstre grenblokk).
.

Når venstre grenblokk oppdages, bør pasienten undersøkes for å finne en eventuell årsak til grenblokket, fordi det underliggende problemet kan trenge behandling.

Fordi venstre hovedkammer er det hjertekammeret som bidrar mest til EKG, vil unormal aktivering gjøre det vanskeligere å tyde EKG, for eksempel ved brystsmerter. Da må en heller vektlegge blodprøveresultater og funn med ekkokardiografi (ultralyd).

De fleste som har venstre grenblokk merker det ikke, men hjertet arbeider tyngre enn normalt. Ekkokardiografi og MR-undersøkelse av hjertet er nyttige hvis årsaken er ukjent. Hvis det da er normale funn, er det bare en moderat økning av risikoen for fremtidige uønskede hjertehendelser, mens faren er betydelig større hvis det påvises en alvorlig underliggende hjertesykdom.

Når høyre og venstre hovedkammer slår samtidig, strammes skilleveggen (septum) mellom dem, mens når sammentrekningen i kamrene ikke er i fase, som ved grenblokk, vil skillevegen blafre fra side til side og hindre effektiv tømming av kamrene. Det kan føre til hjertesvikt. Pasienter med venstre grenblokk bør derfor følges opp av lege.

Behandling

Til venstre vises hjertets sammentrekning ved venstre grenblokk: skilleveggen buler mot høyre hovedkammer og gir dårligere tømming. Til høyre har hjertet en CRT-pacemaker som stimulerer begge hovedkamrene og gir mer effektiv tømming.
.

Venstre grenblokk behandles ikke hvis pasienten har det bra. Hvis hjertet svikter, derimot, kan grenblokkets skadevirkning mildnes ved såkalt resynkroniseringsbehandling. Slik behandling er aktuell når den medikamentelle behandlingen er så god som den kan bli, og pasienten fortsatt har symptomer. Da brukes en innoperert pacemaker som har én ledning til hvert hovedkammer, og de plasseres slik at de stimulerer kamrene til best mulig samarbeid (såkalt CRTcardiac resynchronization therapy). De fleste har god nytte av slik behandling, og mange har blitt så mye bedre at de kunne strykes fra ventelisten for hjertetransplantasjon. Men fortsatt er det rundt 30 prosent som ikke har nytte av denne behandlingen, og ofte vet vi ikke hvorfor.

Hemiblokk

Hvis enten venstre fremre eller bakre grenbunt svikter, mens den andre leder normalt, kalles det hemiblokk eller fasikkelblokk (fasikkel, 'bunt' og hemi-, 'halv'). Da blir hovedkammerutslaget (QRS) litt bredere, og utslagene i EKG endrer retning. Fremre venstre hemiblokk er vanlig, har knapt konsekvenser og behandles ikke. Bakre venstre hemiblokk er sjelden, og her vil man ofte lete etter en forklaring.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg