Hjerteovervåking er en spesialisert form for medisinsk overvåkning som har til hensikt å behandle komplikasjoner ved hjerteinfarkt og andre alvorlige hjertesykdommer. Hjerteovervåkning praktiseres også etter hjerteoperasjoner eller ved andre tilstander som erfaringsmessig betyr en stor påkjenning på hjertet, for eksempel enkelte forgiftninger.

Overvåkningen

På en hjerteovervåkningsavdeling ved et sykehus finnes maskiner og materiell som er nødvendig for at man øyeblikkelig skal kunne oppdage og behandle komplikasjoner ved hjertefunksjonen. Overvåkningsmaskinene som festes til pasienten gir blant annet et kontinuerlig EKG. Se hjertemonitor. Blodtrykket registreres også regelmessig. I tillegg vil ofte trykket i lungekretsløpet bli registrert via et kateter som plasseres i lungepulsåren. På denne måten kan legen eller pleieren følge med på hjertefunksjonen og utviklingen av eventuelle komplikasjoner.

I hjertemonitoren er det bygd inn en frekvensteller som fra minutt til minutt gjengir antallet hjerteslag, og et alarmsystem som gjør legen eller pleieren oppmerksom på eventuelle forandringer i hjerterytmen. Når antallet hjerteslag kommer over eller under grenser som er fastsatt på forhånd, blir det automatisk utløst et alarmsignal. En som er spesialtrenet for oppgaven, er alltid til stede på avdelingen og kan tolke EKG-et som er synlig på skjermen. Denne pleieren vet også hva forandringer i rytme og frekvens innebærer. Dessuten vil vedkommende hele tiden holde seg underrettet om pasientens generelle tilstand og de registrerte trykk i det lille og store kretsløp ved hjelp av omhyggelig observasjon etter et bestemt skjema. På denne måten kan man oppdage tegn på eventuelle andre komplikasjoner fra hjertet. Når det opptrer en forandring i pasientens kliniske tilstand eller på EKG-et, må vanligvis en spesialtrenet sykepleier avgjøre om vedkommende vil fortsette å observere tilstanden, tilkalle legen eller selv begynne behandling.

I motsetning til sykepleieren er ikke legen til stede på hjerteovervåkningsavdelingen hele tiden. Disse sykepleierne er spesialutdannet etter lang, så vel teoretisk som praktisk, opplæring.

Behandlingsprogrammet

Behandlingsprogrammet, som ledes av en lege eller et lag av leger, har som mål å hindre dødelige komplikasjoner. I det opprinnelige hjerteovervåkningssystemet var behandlingen hovedsakelig rettet mot å gripe inn ved rytmeforstyrrelser som kunne vise seg å ha dødelig utgang, men nå prøver man å observere den totale hjertefunksjonen med tanke på å kunne diagnostisere og behandle eventuelle komplikasjoner så tidlig som mulig. Det kreves også erfarne observatører som kan sette i gang nødvendige tiltak.

Oppholdstiden

Oppholdstiden på en hjerteovervåkningsavdeling vil avhenge av den tilgrunnliggende tilstanden og forløpet av denne.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg