Hysteriform personlighetsforstyrrelse er en eldre betegnelse for dramatiserende personlighetsforstyrrelse.