Hofteprotese, kunstig hofteledd. Hofteproteser settes inn i hofteledd ved invalidiserende hoftesmerter som oftest skyldes artrose eller ulike typer leddgikt. Det er nå utviklet en rekke forskjellige hofteproteser, og valget av type avhenger av tilstanden. Så vel leddhode som leddskål kan erstattes. Det er utviklet gode protesematerialer som ikke skader vevet omkring, og protesene har i dag svært lang holdbarhet. Protesene festes på ulike måter – med bensement eller ved at benvev vokser inn i porer i protesen. Etter et proteseinngrep er det nødvendig med opptrening.