Intercellulærsubstans er en histologisk betegnelse på det som i vevene fyller opp mellomrommet mellom cellene. Se ekstracellulær matriks og grunnsubstans.