kjønnsuttrykk

Artikkelstart

Kjønnsuttrykk er hvordan mennesker gjennom utseende og handling uttrykker og kommuniserer kjønn og kjønnsidentitet som kvinne, mann eller andre kjønnskategorier. Kjønnsuttrykk viser altså til et bredt spekter av uttrykksformer som kan kommunisere kjønn til omgivelsene, for eksempel gjennom klær, frisyre, sminke, gester, stemmebruk, sosiolekt og fritidsinteresser.

De ulike formene for kjønnsuutrykk er sosialt og kulturelt betingede, og henger ofte sammen med hva som anses for å være maskulint eller feminint i ulike samfunn og subkulturer. Personer kan ha et reflektert og eksplisitt forhold til sitt eget kjønnsuttrykk, altså at man i varierende grad tenker over hvordan man ser ut og oppfører seg. Samtidig er det også vanlig at man ikke tenker så mye over eget kjønnsuttrykk, altså at man har et mer ureflektert og implisitt forhold.

Rettslig og vitenskapelig

I rettslig og juridisk forstand er begrepet kjønnsuttrykk ment å identifisere diskriminering av personer på bakgrunn av måten de ser ut eller oppfører seg på i kjønnet forstand. Dette ble aktualisert da diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk trådte i kraft i 2014. Hovedhensikten med den nye loven var å sikre kjønnsminoriteter, for eksempel transpersoner og ikke-binære, og seksuelle minoriteter, for eksempel homofile og lesbiske, beskyttelse mot diskriminering i lovverket.

Skillet mellom kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet er i denne sammenheng viktig. Det viser til at det er fullt ut mulig å være en ciskjønnet mann, altså at man er registrert som mann ved fødsel og har en mannlig kjønnsidentitet, og likevel bli diskriminert på bakgrunn av hvordan man uttrykker kjønn. Denne rettspraksisen er i tråd med FNs anbefalinger om vern mot diskriminering av LHBT-personer.

Skillet mellom kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet er også relevant i forbindelse med vitenskapelige studier av kjønn. En persons kjønnsidentitet henger ikke nødvendigvis sammen med kjønnsuttrykk. Det er for eksempel fullt mulig å ha en kvinnelig kjønnsidentitet og samtidig ha et maskulint kjønnsuttrykk. Det er dessuten slik at personer i ulik grad kombinerer feminine og maskuline elementer i sitt kjønnsuttrykk, og dette kan variere gjennom livet.

I tillegg til feminine og maskuline måter å uttrykke kjønn på, kan folk også uttrykke kjønn i mer androgyne former, altså egenskaper og uttrykksformer som typisk fremstår som både maskuline og feminine. Kjønnsuttrykk er nært beslektet til begrepet kjønnsrolle, som viser til en samling av normer og forventinger om hvordan kvinner og menn skal oppføre seg i ulike kulturer.

Det finnes ingen formelle regler for hva ulike kjønnsuttrykk kommuniserer i ulike sammenhenger. Normene for hva som anses å være feminine, maskuline og androgyne kjønnsuttrykk er forskjellige i ulike samfunn og subkulturer. I tillegg er disse kjønnsnormene i endring over tid. På 1800-tallet var for eksempel rosa en farge som typisk uttrykte et mannlig og maskulint kjønnsuttrykk, mens dette i vår tid gjerne er assosiert med det kvinnelige og feminine.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg