Klassisk kjernefamilie, 1955
Klassisk kjernefamilie

Heteronormativitet er et uttrykk for at heteroseksualiteten betraktes som norm for seksualitet. Det vil si at det heteroseksuelle samleiet, som har, eller ser ut som det har, forplantning som formål, blir normen for seksuelle handlinger. I tillegg vil det heteroseksuelle parforhold, bestående av en mann og en kvinne, være normen for samlivsformer.

Begrepet markerer at det også finnes andre seksuelle tiltrekninger som ikke er heteroseksuelle, og som bryter med heteronormativiteten. Begrepet ble for alvor introdusert på begynnelsen av 1990-tallet og filosofen og kjønnsteoretikeren Judith Butler som har vært særlig innflytelsesrik i denne utviklingen med sine bøker «Gender Trouble» fra 1990 og «Bodies That Matter» fra 1993. Butler lanserte begrepet om den heteroseksuelle matrisen for å påpeke hvordan heteroseksualitet reproduseres og tas for gitt i samfunnet. Ifølge Butler innebærer den heteroseksuelle matrisen:

  • at de eneste mulighetene mennesker har for å identifisere seg som kjønn er kvinne eller mann
  • at disse to posisjonene, kvinne og mann, gjensidig utelukker hverandre, både kroppslig og i atferd
  • at kvinner begjærer og inngår relasjoner med menn, og at menn begjærer og inngår relasjoner med kvinner

Innenfor en heteronormativ forståelse utelukker altså de dikotome begrepsparene kvinne/mann og homo/hetero hverandre. En kvinne kan for eksempel ikke være mann, og en heterofil kan ikke være homofil.

En annen forventning som følger med et heteronormativt rammeverk er antagelsen om at personer skal identifisere seg med sitt tildelte kjønn ved fødsel. Dette refereres også til som cisnormativitet.

Begrepet heteronormativitet har utviklet seg på grunnlag av erfaring som viser at seksualiteten har mange flere uttrykk, både blant heteroseksuelle og innenfor andre seksualitetsformer, som for eksempel lesbisk seksualitet blant kvinner og homoseksualitet blant menn. I tillegg vil heteroseksuelle såvel som lesbiske og homoseksuelle kunne delta i ulike seksuelle subkulturer, som BDSM, swingers, og fetisjklubber. Det er også viktig å huske på at en av de mest utbredte seksuelle praksiser foregår alene, gjennom onani (masturbasjon).

Heteronormativitet er et kjernebegrep innen det teoretiske perspektivet skeiv teori (på engelsk queer). Målet her er å vise hvordan heteronormativitet som ideal reproduseres gjennom antagelser om hva som er ønskelig og mulig. Det skiller også prinsipielt mellom seksuell identitet og seksuell atferd, og fremhever mangfoldet på tvers av kjønns- og seksualitetskategorier. Et viktig mål er dessuten å påpeke privilegiene som følger med å leve innenfor heteronormative standarder og idealer.

Heteronormativitet blir problematisk ved at det tas for gitt at alle lever i et heteroseksuelt parforhold, kun praktiserer reproduktiv seksualitet og forutsetter at det finnes to kjønn og bare to kjønn. Derved ekskluderes mange seksuelle aktiviteter, samlivsformer og identiteter.

Begrepet heteronormativitet bidrar til en bevisstgjøring om at dette er en utbredt praksis, basert mer på tradisjon enn ønske om å diskriminere eller ekskludere mennesker som ikke praktiserer tradisjonell heteroseksualitet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg