Homofili, mest brukt for å beskrive menn som tiltrekkes av, blir forelsket i, og/eller har sex med andre menn. Homofili kommer av de greske ordene homo, som kan bety «menneske» eller «lik, ens», og philia, som betyr «kjærlighet». Begrepet er vanlig å bruke i Norge. I andre land, for eksempel Danmark, brukes ordet homoseksualitet

Det er vanlig å betegne kvinnelige homofile som lesbiske, men det er egentlig ikke forskjell på det å være lesbisk og det å være homofil. I begge tilfeller dreier det seg om tiltrekning til samme kjønn. 

Homofil blir for noen som en seksuell identitet eller en tilhørighet. Det vil si noe de opplever seg selv som, og som andre oppfatter at de er.

Homofile har samme rett som heterofile til å inngå ekteskap i Norge, etter den nye ekteskapsloven som trådte i kraft 1. januar 2009.

Homofile ektepar skal også bli vurdert på linje med heterofile i adopsjonssaker, homofile har mulighet til å stebarnsadoptere og fungere som fosterforeldre. Lesbiske par har rett til assistert befruktning.

Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering (1998). Tilsvarende regler finnes i boliglovene (2003). Likestillings- og diskrimineringsombudet skal sikre at disse reglene blir fulgt.

I Norge ble homoseksuelle handlinger mellom menn tidligere rammet av straffelovens bestemmelser om «utuktig omgang» (§ 213). Denne paragrafen ble opphevet i 1972. Ved en endring av straffeloven i 1981 innførte Norge, som det første land i verden, bestemmelser som gir homofile som enkeltpersoner og gruppe et særskilt strafferettslig vern mot nedsettende omtale og diskriminering (§§ 135a, 349a).

Fra 1993 fikk Norge, som det annet land i verden (etter Danmark), en lovregulering av homofilt samliv (registrert partnerskap), og tilsvarende ordninger er senere innført i flere andre europeiske land. Den norske partnerskapsloven ble fra 2009 erstattet av en kjønnsnøytral ekteskapslov.

I store deler av Den norske kirke og andre kristne trossamfunn betraktes seksuelt samliv mellom homofile som synd. Det har imidlertid skjedd en viss holdningsendring her, blant annet gjennom utredningsarbeid og debatt på kirkemøtet, men kirken har foreløpig ikke ønsket å innføre en egen liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par, og det er fortsatt bare et fåtall prester som vil gi slike par en egen kirkelig velsignelse.

Homofili er i økende grad blitt samfunnsmessig akseptert i Norge, og de homofile deler av befolkningen er blitt gradvis mer «synlige». De homofile selv og deres organisasjoner har vært sterkt medvirkende til den økende aksepten, blant annet gjennom et utstrakt informasjonsarbeid rettet mot skolen og ungdomsmiljøene. En av forgrunnsfigurene i holdnings- og informasjonsarbeidet i Norge har vært Karen-Christine Friele.

Den første organisasjon for homoseksuelle ble grunnlagt i Tyskland i slutten av 1890-årene. I Norge ble den første organisasjonen, Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48), grunnlagt 1950. Etter en splittelse i slutten av 1970-årene gikk DNF-48 fra 1993 sammen med Arbeidsgrupper for homofil og lesbisk frigjøring (AHF) og flere mindre frittstående organisasjoner i en felles organisasjon, LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (tidligere Landsforeningen for lesbisk og homofil  frigjøring).

Arbeidet for å forebygge hiv-smitte blant homofile og lesbiske, hjelpe hiv-/aids-rammede og generelt bedre målgruppens helse har siden 1983 i Norge vært organisert gjennom organisasjonen Helseutvalget.

Homobevegelsen i Norge og internasjonalt har tatt i bruk flere ytre symboler i sitt arbeide for å synliggjøre homofile – den greske bokstaven λ (lambda), en rosa trekant (til minne om merkingen av homoseksuelle fanger i nazistenes konsentrasjonsleirer) og et seksfarget «regnbueflagg», for å nevne noen.

En rekke steder i Norge og andre land arrangeres det – gjerne i tilknytning til den internasjonale solidaritetsdagen for homofile, Christopher Street Day (27. juni, oppkalt etter en konfrontasjon mellom homofile menn og politiet på en bar i New York 1969) – årlige offentlige mønstringer kalt Pride-(stolthets-)festivaler, Skeive dager o.l., med fargesprakende parader.

Oslo var vertskapsby for den europeiske Pride-feiringen i 2005 og skal også arrangere EuroPride i 2014. Hvert fjerde år avholdes det internasjonale idrettsleker for homofile utøvere (Gay Games).

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.