Kolestyramin, legemiddel som binder gallesyrer i tarmen. Kolestyramin er ikke vannløselig, og gallesyrene som bindes, følger derfor med tarminnholdet ut av kroppen. Gallesyrer dannes fra kolesterol, og på den måten vil behandling med kolestyramin føre til at kroppen taper kolesterol. Kolestyramin brukes i behandlingen av visse typer hyperlipemi. Se også kolestipol.