Kolestipol, legemiddel som binder gallesyrer i tarmen og som øker utskillelsen av kolesterol etter samme prinsipp som kolestyramin; brukes i behandlingen av hyperlipemi.