Nevropsykologiske undersøkelser, se nevropsykologi.