Odontogen tumor er en samlebetegnelse på svulster i kjevene med opphav i tanndannende celler. Det finnes en lang rekke odontogene tumorer, men samtlige er sjeldne. De er typisk godartede, men kan være lokalt aggressive, og ondartede varianter finnes. Sistnevnte er imidlertid svært sjeldent. Odontogene tumorer behandles kirurgisk med fjerning. Et eksempel på en odontogen tumor er ameloblastomet.