Omnipotent, allmektig. I psykiatri brukes omnipotent som betegnelse for en persons oftest urealistiske opplevelse av egen styrke og tro på at man kan beherske (mestre) alle situasjoner. De mest ekstreme former for omnipotens sees ved visse alvorlige psykiske lidelser (psykoser, for eksempel schizofreni og maniske episoder), men omnipotens kan også forekomme ved alvorlige personlighetsforstyrrelser (se narsissistisk personlighetsforstyrrelse).