Panhypopituitarisme, tilstand kjennetegnet ved mangel på alle hypofysehormoner. Oftest er årsaken en svulst eller en blødning i en hypofysesvulst, men operative inngrep eller røntgenbestråling mot hypofysen kan også føre til panhypopituitarisme. Pasienter med denne tilstanden behandles med hormonsubstitusjon, dvs. erstatning av de perifere hormoner som er underlagt hypofysens kontroll (tyroksin, kortison, kjønnshormoner, evt. også vasopressin og veksthormon). Se også Sheehans syndrom og Simmonds syndrom.