Pneumografi er røntgenundersøkelse av organer eller strukturer hvor det er blåst inn luft som kontrastmiddel.