Polysomnografi, registrering av hjernens elektriske aktivitet (EEG) og muskeltonus (EMG) samt monitorering (kontinuerlig registrering) av øyebevegelser under søvn. Polysomnografi brukes for å kartlegge søvnfaser og lengden av disse, og inngår som en del av de differensialdiagnostiske utredninger i forbindelse med ulike former for søvnforstyrrelser.