Primærkompleks, begrep som benyttes ved primær infeksjon med Mycobacterium tuberculosis, bakterien som fører til tuberkulose. Tuberkulose smittes ved dråpesmitte. Inhalerte bakterier kommer ut i alveolene, der det startes en betennelsesreaksjon som gir opphav til et granulom. Dette primærfokuset er oftest lokalisert i lungens periferi. Bakterier blir deretter drenert til de regionale lymfeknutene i lungehilus, der den påfølgende betennelsesreaksjonen fører til en forstørrelse av lymfeknuten. Primærfokus i lungen og den affiserte lymfeknuten i lungehilus utgjør primærkomplekset. Ofte vil primærkomplekset forkalkes, noe som gjør det lettere synlig på røntgenbilde av lungene. Se for øvrig tuberkulose.