Granulom, knuteformet ansamling av betennelsesceller og bindevev. Oppstår oftest som følge av kronisk betennelsestilstand, som kan ha mange forskjellige utløsende faktorer. Granulomer kan sees ved avleiringer i vev av fremmede substanser, ofte fettholdige, eller omkring små fremmedlegemer, f.eks. talkumpartikler. Kan også sees som betennelsesreaksjon ved spesifikke infeksjoner, som tuberkelbasiller (granulomet kalles da tuberkulom), lepra og syfilis (gummaknuter). Små granulomer kan også opptre ved såkalte autoimmune betennelsestilstander, som ved giktfeber, leddgikt (Aschoff-knuter) m.fl. Ved andre granulomatøse reaksjoner kjenner man ikke sikkert årsaken, som ved Boecks sarkoid. Man kan også se mikroskopiske granulomer i og omkring maligne svulster, som ved Hodgkins lymfom, eller i lymfeknuter som drenerer kreftsvulster.