Protonpumpehemmere, legemidler som hemmer cellenes «protonpumpe», dvs. den biokjemiske prosessen som ligger til grunn for utskillelse av H+ (protoner) og som gjør det mulig for celler å produsere saltsyre. Legemidler av denne typen er svært effektive hemmere av saltsyreproduksjonen i ventrikkelen, og brukes i behandlingen av magesår og sår i spiserøret på grunn av tilbakestrømning av syre (såkalt «refluks-øsofagitt»).