Sadeldeformitet, betegnelse som hyppigst benyttes ved nesedoformiteter der midtre del av neseryggen ligger lavere enn nesetipp og øvre del av nesen når man observerer en person i profil. Kan forekomme som følgetilstand etter skader og enkelte sykdommer.