Serogruppe, gruppe av bakterier som har identisk kapselstruktur. Kapselen er den slimete hinnen utenpå bakterienes cellevegg og består hovedsakelig av polysakkarider. Den beskytter bakterien mot kroppens immunforsvar (antistoffer og fagocytose), slik at den blir mer sykdomsfremkallende. Bakteriearter som har kapsel, er f.eks. meningokokker og pneumokokker. Inndeling i serogrupper har diagnostisk, epidemiologisk og infeksjonsforebyggende betydning (vaksiner).