Trimetoprim-sulfa, kombinasjonspreparat som består av to antibakterielle midler som blokkerer to ulike enzymprosesser hos bakteriene. Trimetoprim-sulfa har effekt på et bredt spekter av bakterier og også enkelte protozoer. Medikamentet, som administreres både peroralt (gjennom munnen) og intravenøst, brukes særlig til behandling av urinveisinfeksjoner, men er også et aktuelt alternativ ved mange andre infeksjonstilstander. Ved pneumocystis jirovecii-pneumoni, som særlig forekommer hos aids-pasienter, er trimetoprim-sulfa første valg både til behandling og forebygging (profylakse). Bivirkningene av trimetoprim-sulfa er av samme type som for sulfonamider og trimetoprim, med hudutslett som dominerende bivirkning.