Tropisk splenomegali-syndrom, betegnelse på en tilstand med betydelig forstørrelse av milten (splenomegali) og tegn til kronisk malariainfeksjon (se malaria). I blodet finnes høyt titer av IgM-antistoffer mot malariaparasitter, og i tillegg har pasientene forstørret lever, anemi og ofte også nedsatt antall hvite blodlegemer og blodplater i blodet. TSS ses hos mange mennesker i Afrika, India og Sørøst-Asia. I tillegg til malaria er det i tropiske områder en rekke andre infeksjoner som kan gi splenomegali, blant annet leishmaniasis, schistosomiasis og brucellose.