Vaksinasjonsencefalitt, hjernebetennelse (encefalitt) etter vaksinering; forekommer meget sjelden. Tidligere var encefalitt med ulike nevrologiske manifestasjoner en sjelden komplikasjon etter koppevaksinasjon. I dag sees encefalitt en meget sjelden gang etter vaksinering mot kikhoste. Sikre tall over hvor hyppig denne bivirkningen forekommer finnes ikke, men summen av en rekke undersøkelser kan tyde på at det gjennomsnittlig forekommer ett encefalittilfelle per en million vaksinerte. Om varig nevrologisk skade forekommer, er ikke helt sikkert avklart. I alle tilfeller er risikoen for encefalitt og andre nevrologiske bivirkninger i forbindelse med sykdommen kikhoste langt høyere. Det har også forekommet tilfeller av encefalitt og encefalittlignende sykdomsbilder med tidsmessig relasjon til vaksinering mot kusma (parotitt), meslinger og gul feber.