Vevshormoner, substanser som fungerer som hormoner, men som ikke dannes i de endokrine kjertlene. Vevshormoner produseres, virker og brytes ned hovedsakelig lokalt i vevene. Effektene kan være direkte på den cellen som produserer hormonet (autokrine effekter) eller på nabocellene (parakrine effekter). Mange av disse substansene har svært kort levetid (sekunder), men virker ved å aktivere spesifikke reseptorer. Tre viktige grupper av vevshormoner er prostaglandiner (prostanoider), gastrointestinale peptidhormoner, bl.a. gastrin, sekretin, og substanser som er aktive i betennelsesprosesser, bl.a. histamin.