G-proteiner, viktig gruppe av proteiner, som deltar i signalformidling fra celleoverflaten inn i cellen.

G-proteiner utgjør en undergruppe av GTPaser, dvs. at de virker som enzymer som kan bryte GTP (guanosintrifosfat) ned til GDP (guanosindifosfat). De deles i to hovedgrupper: Store, trimere G-proteiner og små, monomere G-proteiner.

Trimere G-proteiner består av tre ulike peptidkjeder, kalt alfa- (α-), beta- (β-) og gamma- (γ-) subenheten. Det er mange forskjellige trimere G-proteiner. De er lokalisert til cellemembranen, der de er knyttet til ulike reseptorer for ekstracellulære signalstoffer, inklusive hormoner.

Når signalstoff binder seg til en G-proteinassosiert reseptor, medfører dette at G-proteinet skifter GDP ut med GTP. Derved aktiveres G-proteinet, hvilket medfører videreføring av signalet til neste ledd i kjeden. Etter en stund hydrolyseres det bundne GTP til GDP, slik at G-proteinet inaktiveres. G-proteinet virker dermed som en bryter som kan slås av og på. På denne måten bidrar de trimere G-proteinene til å videreformidle og regulere overføringen av signaler fra omverden inn i cellen.

Det er flere ulike typer monomere G-proteiner. De er delt inn i familier, der medlemmer innen de enkelte familiene er svært like i struktur og har nær beslektede funksjoner. Medlemmer av Ras-familien deltar i videreformidling og regulering av intracellulære signalveier, spesielt for signaler utløst av ekstracellulære vekstfaktorer. Medlemmer av Rab-familien deltar i regulering av intracellulær trafikk av transportblærer mellom cytoplasmatiske organeller og overflatemembranen, og medlemmer av Rho/Rac-familien regulerer interaksjoner mellom celleskjelettet og cellemembranen.

Feil i G-proteiner grunnet mutasjoner i genene som koder for dem, kan gi forstyrrelser i signalformidling, inklusive regulering av celledeling, som igjen kan gi opphav til kreft. Som eksempel angis det at mutasjoner i Ras-gener finnes i 20–30 % av alle kreftsvulster, uansett type, og for kreft i bukspyttkjertelen i nærmere 90 % av alle tilfeller. G-proteiner er derfor viktige terapeutiske mål både ved kreft og ved mange andre sykdommer.

Se også signalformidling.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.