Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. Status og utviklingstrekk
Statens arbeidsmiljøinstitutt utarbeidet i 2021 en rapport om arbeidsmiljø og helse som forklarer dagens status og utviklingstrekk.

Yrkessykdommer er visse typer av arbeidsrelatert sykdom som gir rett til visse økonomiske fordeler på lik linje med yrkesskade. Betegnelsen er juridisk og defineres i norsk lov. Uttrykket brukes i folketrygden og er knyttet til en liste av sykdommer.

Forskjellen på yrkesskade og yrkessykdom er at yrkesskade oppstår som følge av en ulykke eller akutt hendelse, mens yrkessykdom utvikler seg over tid.

Årsaker

Etter norsk lov avgrenses yrkessykdommer til sykdommer forårsaket av:

  1. forgiftning eller annen kjemisk påvirkning
  2. allergi og idiosynkrasi (hud- og lungesykdommer)
  3. stråleenergi
  4. støy fra blant annet verktøy og maskiner (nedsatt hørsel)
  5. påvirkning av finfordelte stoffer (lungesykdommer)
  6. vibrasjoner fra maskiner (sykdommer, særlig artrose og HAVS (hånd-arm vibrasjonssyndrom), i armer og hender)
  7. endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere og flygere
  8. smitte under arbeid i laboratorier, medisinske institusjoner og i landbruket (som følge av kontakt med infiserte dyr eller planter)
  9. vaksinering i forbindelse med yrket

Sykdomskategoriene ovenfor er utdypet i en egen yrkessykdomsliste som NAV forvalter.

Klimatiske og epidemiske sykdommer

Klimasykdommer og epidemiske sykdommer faller også inn under begrepet yrkessykdommer. Det gjelder:

Krav

I tillegg til den medisinske diagnosen skal det også ha foreligget påvirkning fra arbeidsmiljøet på en slik måte og av en slik grad at den aktuelle sykdommen med en grad av sannsynlighetsovervekt kunne forventes å opptre. De fleste belastningslidelser, samt sykdommer som følge av psykiske påkjenninger (utenom ulykker), faller utenfor denne definisjonen.

Hvorvidt sykdommen kan klassifiseres som yrkessykdom avgjøres av NAV, og avveiningen skjer som regel på grunnlag av en utredning ved en arbeidsmedisinsk poliklinikk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg