Arbeidsrelaterte sykdommer, sykdommer som er forårsaket av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. En avgrenset del av disse kalles yrkessykdommer og defineres spesifikt i trygdelovgivningen og gir grunn for økonomiske fordeler. Se yrkessykdom.