Gender Identity Disorder-klinikk, klinikk som utreder og behandler kjønnsidentitetsforstyrrelser. Denne virksomheten er i Norge sentralisert til Rikshospitalet. Se også kjønnsidentitetsforstyrrelse.