Kjønnsidentitetsforstyrrelse er en utdatert samlebetegnelse som tidligere ble brukt på diagnoser knyttet til ulike former for kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk som brøt med tokjønnsmodellen eller forventninger om at en person skal identifisere seg med sitt fødselskjønn.

Faktaboks

Også kjent som
eng. gender identity disorder

Samlebetegnelsen inkluderte diagnosen transseksualisme, som var kjennetegnet av et vedvarende ønske om å leve som det motsatte kjønn. Transseksualisme var altså kjennetegnet at et manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn, etterfulgt av et ønske om å endre kroppen i samsvar med kjønnsidentitet. Samlebetegnelsen kjønnsidentitetsfortyrrelse inkluderte også transvestisme, en tilstand kjennetegnet av et ønske om å bruke det motsatte kjønns klær og andre former for kjønnsuttrykk, men uten et ønske om medisinsk behandling eller permanent kjønnsskifte.

Kritikk av begrepets underliggende premisser

Samlebetegnelsen kjønnsidentitetsforstyrrelse ansees i dag som stigmatiserende overfor personer som ikke identifiserer seg med sitt fødselskjønn eller som på ulike måter bryter med tokjønnsmodellen. Diagnosene som hører inn under kjønnsidentitetsforstyrrelse oppsto historisk i forbindelse med legevitenskapens og psykiatriens fornyede interesse for ulike former for kjønn og seksualitet på 1800-tallet. I Norge ble diagnosen transvestisme sammen med en rekke seksuelle klassifikasjoner fjernet av Helsedirektoratet i 2010. Endringen skjedde i forbindelse med at BDSM og en rekke andre parafilier, altså forstyrrelser i seksuelle objektvalg, ble fjernet. Etter den tid har det ikke vært mulig for helsepersonell å bruke diagnosen.

I forbindelse med revideringen av Verdens helseorganisasjons diagnosemanual ICD i 2019 ble diagnosen transseksualisme tatt ut av kapittelet for psykiske lidelser og erstattet med diagnosen kjønnsinkongruens, mens transvestisme ikke lenger er i bruk. I den amerikanske psykiaterforeningens diagnosemanual DSM ble transseksualisme erstattet med kjønnsdysfori i 2013, mens transvestisme fortsatt er i bruk.

Felles for de nye diagnosene i begge klassifikasjonssystem er at det ikke lenger ansees som patologisk å identifisere seg med et annet kjønn enn sitt fødselskjønn. Disse endringene reflekterer en utvikling i storsamfunnets normer for kjønn, og da særlig den økende problematiseringen av tokjønnsmodellen og forventningen om at en person skal identifisere seg med sitt fødselskjønn. Psykiatriens historie er full av eksempler på at det som ansees for å være et sosialt avvik blir kategorisert som patologisk, og dermed gitt en diagnostisk merkelapp. Avskaffelsen av «kjønnsidentitetsforstyrrelse» som patologisk og psykiatrisk lidelse må derfor forstås i lys av en generell utvikling kjennetegnet av at diagnosekategorier revideres, slik at de reflekterer storsamfunnets normer.

For mer oppdatert informasjon, se artiklene om kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg