Krohgstøttens sykehus, sykehus i Oslo, tatt i bruk 1859, nedlagt som eget sykehus 1989.