Lovisenberg Diakonale Sykehus, etablert i 1868. Organisert som aksjeselskap som eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, se diakonisse. Lokalsykehus for en stor del av befolkningen i Oslo innen indremedisin og psykiatri i henhold til kontrakt med Helse Sør-Øst RHF. Kirurgisk klinikk tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner.