MCH, forkortelse for mean corpuscular hemoglobin, gjennomsnittsinnholdet av hemoglobin per røde blodcelle hos en person. Referanseområde hos voksne: 27–33 pg. Kan brukes i diagnostikken av anemi.