Amøber, orden av protozoer (encellede, dyriske mikroorganismer). Amøber forekommer som en aktiv form, kalt trofozoitt, og en hvilende, motstandsdyktig form som kalles cyste. Karakteristisk for amøbene er at de beveger seg ved å sende ut tungeformede utløpere (pseudopodier) som består av cellevæske. Pseudopodiene trekker hele dyret med seg. Også matinntaket skjer ved hjelp av pseudopodier, som omslutter alger og lignende mindre organismer som amøbene lever av. De hvite blodcellene beveger seg og «spiser» bakterier m.m. på samme måte (fagocytose). Amøbene har betydning for stoffomsetningen i jordbunn og vann, og de spiller også en viktig rolle i drøvtyggernes vom. Enkelte arter kan fremkalle sykdom hos mennesket (amøbedysenteri, amøbiasis).