Analeptika, (av ana- og gr. 'hente'), legemidler som stimulerer hjertevirksomhet og åndedrett ved å påvirke sentre for disse funksjoner i den forlengede marg. Svekkelse av disse sees ved blødning, forgiftninger, infeksjoner og etter operasjoner. Tidligere ble mest brukt kamfer; mer moderne midler er koffein, pentazol (cardiazol), niketamid (coramin) og amfetamin. Som regel blir disse stoffer gitt som innsprøytninger.