Analeptika er legemidler som stimulerer hjertevirksomhet og åndedrett ved å påvirke sentre for disse funksjoner i den forlengede marg. Svekkelse av disse sees ved blødning, forgiftninger, infeksjoner og etter operasjoner. Tidligere ble kamfer mest brukt. Mer moderne midler er koffein, pentazol (cardiazol), niketamid (coramin) og amfetamin. Som regel blir disse stoffer gitt som innsprøytninger.