Anti-D immunglobulin er et konsentrat av immunglobulin fra humant plasma som inneholder et antistoff som reagerer spesifikt med D-proteinet i Rh-blodtypesystemet. Hvis man mangler D-proteinet kalles man Rh(D)-negativ.

Hvis en Rh(D)-negativ kvinne har født et Rh (D) positivt barn, kan hun får en sprøyte med en liten mengde humant anti-D-immunglobulin. I 80-90% av tilfellene vil hun da bli beskyttet mot å bli immunisert mot Rh-antigenet D.

Dette er uten betydning for barnet hun nettopp har født. For neste graviditet kan det ha stor betydning. Det gjør at hvis hun igjen blir gravid med et Rh+ foster, vil også dette unngå å få sine erytrocytter brutt ned av anti-D fra moren. Slik sykdom kalles hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt (HSFN).

Denne forebyggende behandlingen ble tatt i bruk i Norge i 1969. Den har gjort at mange mennesker som ellers ville ha dødd eller fått varige komplikasjoner, er født til et helt normalt liv. Den samlede effekten av forebyggingsprogrammet er ikke beregnet, men det er rimelig å anta at minst 1000 personer er reddet fra slike komplikasjoner og at immunisering er unngått hos 8-10 000 kvinner i Norge.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.