Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved en klar tendens til impulsiv handling uten tanke for konsekvensene, i kombinasjon med svingende stemningsleie. Det finnes to undertyper av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse: eksplosiv personlighetsforstyrrelse og borderline.