Atenolol er et legemiddel som selektivt hemmer virkningen av adrenalin (og andre adrenerge agonister) på beta-reseptorene i hjertet (selektiv beta-1-reseptor-antagonist). Atenolol brukes blant annet i behandling av hypertensjon, angina pectoris og hjertesvikt. Se også adrenerge reseptorer.