Autoinfeksjon, infeksjon med bakterier eller andre mikroorganismer som allerede finnes i organismen eller som lever i normalfloraen på hud og slimhinner. Bare under spesielle omstendigheter (ved lesjoner eller nedsatt motstandskraft) kan bakteriene eller mikroorganismene forårsake sykdom.