Berylliose, lungesykdom som forårsakes av metallet beryllium. Inhalasjon av høye konsentrasjoner med berylliumdamp kan gi akutt hevelse av slimhinnen i luftveiene og utsiving av væske i alveolene. Kronisk berylliose opptrer hos arbeidere som har blitt overfølsomme for metallet, og tilstanden kan gi betennelsesforandringer i lungevevet som medfører arrvevdannelse (fibrose). Sykdommen kan utvikles flere år etter innånding av berylliumstøv, og er ikke alltid avhengig av kraftig eksponering. Andre organer enn lungene kan også bli angrepet. Tilstanden kan være vanskelig å skjelne fra sarkoidose.