Coma uraemicum, bevisstløshet som skyldes alvorlig grad av nyresvikt. Ved nyresvikt uavhengig av årsak, kan det være ulik grad av bevissthetsforstyrrelser og andre nevrologiske forandringer, et av ytterpunktene er coma uraemicum. Påvirkning av sentralnervesystemet er ofte mer fremtredende ved akutt enn ved kronisk nyresvikt, og vil være avhengig av graden av nyrefunksjonsnedsettelse. Alt fra irritabilitet, økt tretthet og konsentrasjonsvansker til mer alvorlige symptomer som kramper og koma sees. Elektroencefalografi (EEG) viser uspesifikke forandringer. Sentralnervøse symptomer som skyldes nyresvikt, bedres ved dialyse. Coma uraemicum sees sjelden i dag på grunn av større muligheter for behandling av nyresykdom.